Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
REJESTRACJA
PROGRAM
UCZESTNICY
OFERTA
DLA FIRM
ORGANIZATORZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
PUBLIKACJE
PARTNERZY
O KONGRESIE
LOGISTYKA


KOLEJNE ROZMOWY O KONGRESIE
26.01.2017 r.

W czasie spotkania poświęconego biznesowym panelom IV Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego, w którym uczestniczyli: kierownik naukowy
wydarzenia prof. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, odpowiedzialny za ofertę
dla przedsiębiorców dr Patryk Wawrzyński i dr hab. Piotr Zariczny z Zespołu
Promocji Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, ustalono jego kolejne
szczegóły. Organizatorzy będą kontynuować starania o wzbogacenie oferty
najważniejszego w Europie Środkowej spotkania badaczy problematyki
azjatyckiej, aby zwiększyć liczbę uczestniczących w nim przedsiębiorców,
inwestorów i menadżerów.


Z RADCĄ ULVI BAKHSHALIYEVEM O KONGRESIE
20.01.2017 r.

W Ambasadzie Republiki Azerbejdżanu odbyło się spotkanie prezesa
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z radcą Ambasady
Azerbejdżanu w Polsce Ulvi Bakhshaliyevem. Głównym tematem
prowadzonych rozmów był stan przygotowań do IV Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Tradycyjnie już dyplomaci oraz uczeni azerscy będą
uczestniczyli w kolejnym toruńskim kongresie. Swój udział zapowiedzieli
również JE Hasan Hasanov i radca Ambasady Ulvi Bakhshaliyev.Z AMBASADOREM AŁTAJEM ABIBUŁŁAJEWEM O KONGRESIE
5.01.2017 r.

W trakcie bankietu wydanego z okazji Święta Niepodległości Kazachstanu
prezes Adam Marszałek oraz prof. Tadeusz Bodio przedstawili Jego
Ekscelencji Ałtajowi Abibułłajewowi, ambasadorowi tego kraju w Polsce,
propozycję udziału uczonych i biznesmenów kazachskich w IV
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Kongres odbędzie się w Toruniu w
dniach 17-19 maja 2017 roku.


PROFESOR BULIŃSKI SETNYM UCZESTNIKIEM KONGRESU
3.01.2017 r.

Pragniemy poinformować, że od momentu rozpoczęcia rejestracji na IV
Międzynarodowy Kongres Azjatycki do dnia 31.12.2016 r. swój udział zgłosiło
już stu uczestników - polityków, dyplomatów, samorządowców, biznesmenów
i uczonych. Jako setny zarejestrował się prof. dr hab. Leszek Buliński z
Gdańska, który od kilku lat uczestniczy w organizowanych przez nas
konferencjach i kongresach.


O KONGRESIE PRZY OBIEDZIE
18.11.2016 r.

W znanej warszawskiej restauracji Tian House odbyło się spotkanie prezesa
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka oraz towarzyszącej mu
redaktor Karoliny Targus z chińskimi dyplomatami pracującymi w
Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Głównym tematem
rozmów było omówienie harmonogramu przygotowań do IV
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, którego gościem honorowym będą
Chiny.
Radca ds. kultury Cai Lian oraz kierownik Działu Prasowego Ambasady
Wang Ning zadeklarowały daleko idącą pomoc w organizacji Kongresu, a w
szczególności jego części kulturalnej. Wśród imprez towarzyszących, których
partnerem będzie strona chińska, znajdą się m.in.: pokaz chińskich filmów,
wystawa fotograficzna poświęcona idei Jedwabnego Szlaku, prezentacja
tradycyjnej kuchni oraz występ artystyczny. W spotkaniu uczestniczył także
Zhang Ruoyu.


CHRL GOŚCIEM HONOROWYM IV KONGRESU
19.10.2016 r.

Zgodnie z tradycją każda edycja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego
ma swojego gościa honorowego. W 2014 roku organizatorzy zaprosili do
udziału w obradach Tajlandię, rok temu - Kazachstan, zaś gościem III
Kongresu był Uzbekistan. Miło nam poinformować, że wysunięta przez
kierownika naukowego wydarzenia prof. Joannę Marszałek-Kawę
kandydatura Chin spotkała się z akceptacją ambasadora tego kraju w Polsce
JE Xu Jiana. Oznacza to, że problematyka XI Międzynarodowej Konferencji
odbywającej się w ramach IV MKA będzie zdominowana przez zagadnienia
dotyczące Państwa Środka.LICZBA ZGŁOSZEŃ OSIĄGNĘŁA 40 OSÓB
13.10.2016 r.

Miło nam poinformować, że systematycznie zwiększa się ilość zgłoszeń na IV
Międzynarodowy Kongres Azjatycki, który odbędzie się w Toruniu w dniach
17-19 maja 2017 roku. W ciągu kilku pierwszych dni od momentu otwarcia
rejestracji swój udział zadeklarowało już 40 dyplomatów,
parlamentarzystów, samorządowców i uczonych. Wszystkich
zainteresowanych współorganizowanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek
IV Międzynarodowym Kongresem Azjatyckim zapraszamy do odwiedzenia
strony Kongresu, na której systematycznie będziemy publikować informacje
dotyczące uczestników, programu naukowego oraz imprez towarzyszących.


PATRONAT MINISTRA WITOLDA WASZCZYKOWSKIEGO
11.10.2016 r.

W dniu dzisiejszym do prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama
Marszałka dotarło pismo dyrektora Geralda Pokruszyńskiego następującej
treści:
Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu Ministra Spraw Zagranicznych Pana Witolda Waszczykowskiego
uprzejmie dziękuję za zaproszenie do objęcia patronatem honorowym IV
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego.
Mam przyjemność poinformować, że Pan Minister pozytywnie odniósł się do
Pańskiej prośby.
Proszę przyjąć życzenia pomyślności oraz sukcesów w realizowanych przez
Państwa przedsięwzięciach.


KOLEJNE POWOŁANIA NA SEKRETARZY KONGRESU

Na wniosek kierownika naukowego IV Międzynarodowego Kongresu
Azjatyckiego prof. dr hab. Joanny Marszałek-Kawy Prezes Towarzystwa Azji i
Pacyfiku powołał na stanowiska sekretarzy Kongresu: dr. Marcina
Kleinowskiego, dr Dorotę Kamińską-Jones, Ahmeta Buraka oraz Agnieszkę
Zakościelną.PIERWSZE SPOTKANIE KONGRESOWE

Dnia 14 września br. odbyło się pierwsze spotkanie przygotowawcze do IV
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Jego efektem było powołanie
przez dr. Adama Marszałka - prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku - prof.
Joanny Marszałek-Kawy na stanowisko Przewodniczącej Komitetu
Organizacyjnego i Kierownika Kongresu. Na jej wniosek Karolina Targus,
Natalia Gburzyńska oraz Katarzyna Amrozy zostały sekretarzami
wydarzenia.
Skład komitetu organizacyjnego będzie stopniowo powiększany.
W 1960 roku prof. Maria Krzysztof Byrski ukończył studia indologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1961-1966 studiował w Indiach i w 1966 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie w Benaresie (Banaras Hindu University). Po powrocie do kraju podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1978 roku się habilitował. W 1980 roku współtworzył na Uniwersytecie Warszawskim NSZZ „Solidarność” i został przewodniczącym organizacji związkowej na Wydziale Neofilologii. Po ogłoszeniu stanu wojennego został członkiem podziemnej Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”. Od 1990 roku był radcą Ambasady RP w Delhi, a w roku 1993 został mianowany ambasadorem RP w Indiach. Misję tę pełnił do roku 1996. W 1992 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Po powrocie z Indii  został wybrany na stanowisko  dyrektora Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. Był także członkiem Senatu na Uniwersytecie Warszawskim, m.in. Przewodniczącym Senackiej Komisji do Spraw Studenckich. Po przejściu na emeryturę pracował w stołecznym Collegium Civitas, cały czas i do dziś prowadząc również zajęcia w Katedrze Azji Południowej Wydziału Orientalistycznego UW. 
AKTUALNOŚCI
PROFESOR BYRSKI NA KONGRESIE
2.02.2017 r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że polski
orientalista (indolog) prof. Maria Krzysztof Byrski będzie
przewodniczącym panelu Sztuka i Kultura Indii, który
odbędzie się 17 maja 2017 roku. Pan Profesor wygłosi
również wykład.
Kongres Azjatycki, jest 11. już edycją corocznego spotkania naukowców
zainteresowanych problematyką azjatycką i zgodnie z zamierzeniem
organizatorów ma stać się największym wydarzeniem naukowym w Europie
poświęconym tej tematyce. Niezbędna jest zatem konieczność nie tylko
zasygnalizowania, ale przedstawienia i omówienia w szerokim spektrum
tematów i zagadnień, kontekstów i odniesień, problemów politycznych,
społecznych i gospodarczych Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, włączając
w ten region zarówno państwa świata arabskiego, jak i Turcję, Iran czy
Izrael.
Mam przyjemność zaprosić do grona referentów - w imieniu organizatorów
Kongresu i swoim własnym - kolegów orientalistów, w tym przede wszystkim
arabistów, turkologów, iranistów, hebraistów i islamologów, a także
politologów, socjologów, religioznawców i kulturoznawców oraz wszystkich
tych, których zainteresowania badawcze oscylują wokół wymienionych
zagadnień.
Żadnych wątpliwości nie budzi dziś bowiem fakt, że wydarzenia i zmiany
zachodzące na różnych płaszczyznach na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej stają się determinantą sytuacji geopolitycznej, społeczno-
kulturowej i gospodarczej nie tylko państw tego regionu, ale i regionów
sąsiednich, odbijają się głośnym echem na innych kontynentach, a ich
reperkusje sięgają daleko poza region, wywierając zasadniczy wpływ na
rozwój świata w XXI wieku. Mam nadzieję, że Kongres będzie okazją do
przedstawienia przynajmniej części tych zagadnień, z zastosowaniem
rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych, do wskazania nowych
trendów i tematów obecnych w naukowym dyskursie na temat polityki,
społeczeństwa i gospodarki Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.
Magdalena Lewicka
AZJATYCKA WSPÓŁPRACA WYDAWNICTWA Z UNIWERSYTETEM
8.03.2017 r.

Z roboczą wizytą w Wydawnictwie Adam Marszałek gościli Karolina
Chojnacka, kierownik Działu Rekrutacji Cudzoziemców Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz dr Maciej Szatkowski, kierownik
Centrum Języka i Kultury Chińskiej UMK. W rozmowie z prezesem
Marszałek Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem oraz dyrektor Iwoną
Nadolską-Bartosiak omówili zasadę współpracy obu instytucji na rynkach
azjatyckich. Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły
się takie kraje, jak: Chiny, Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan i
Azerbejdżan. Spotkanie było kontynuacją rozmów prezesa Adama Marszałka
z JM prof. dr. hab. Andrzejem Tretynem, rektorem UMK, oraz prof. dr. hab.
Wojciechem Wysotą, prorektorem UMK odpowiedzialnym za współpracę
międzynarodową.
Szanowni Państwo,
mając na uwadze profil naukowy Międzynarodowych
Kongresów Azjatyckich (wcześniej międzynarodowych
azjatyckich konferencji naukowych) i otwarcie jego
organizatorów na inicjatywę poszerzenia zakresu
tematycznego tych spotkań o kolejne zagadnienia i
nowe obszary geograficzne, w tym region Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej, chciałabym zaprosić
Państwa do współtworzenia bloku poświęconego
problemom politycznym, społecznymi i gospodarczym
państw tego regionu. Tegoroczny, IV Międzynarodowy
Ko