Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
 
UCZESTNICY

Poniżej przedstawiamy listę uczestników Kongresu.


Dyplomaci:

1. JE Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych RP
2. JE Jan Stanisław Parys, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw
Zagranicznych
3. JE Hasan Hasanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce
4. JE Vilayat Guliyev, Ambasador Republiki Azerbejdżanu na Węgrzech
5. JE Bakhrom Babaev, charge d'affaires Republiki Uzbekistanu w Polsce
6. Ulvi Bakhshaliyev, Radca Ambasady Republiki Azerbejdżanu
7. Ambasador tytularny Krzysztof Szumski, były Ambasador w Chińskiej
Republice Ludowej, Tajlandii, Indonezji i na Filipinach
8. Ambasador tytularny Przemysław Marzec, były Ambasador w Peru,
Boliwii i Ekwadorze
9. Jerzy Bańkowski, Konsul Honorowy Litwy w Toruniu
10. Stanisław Rakowicz, Konsul Honorowy Peru w Toruniu


Goście honorowi:

1. Dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
2. Ryszard Czarnecki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
3. Dr Piotr B. Zientarski, Senator RP, Wiceprzewodniczący
Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej
4. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
5. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
6. Prof. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia
7. Mirosław Graczyk, Starosta toruński
8. JM prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwerystetu Mikołaja Kopernika
9. JM prof. dr hab. Nurlana Alijewa, Rektor Bakijskiego Uniwersytetu
Słowiańskiego
10. JM prof. dr hab. Vladimir Nifadiyev, Rektor Kirgijsko-Rosyjskiego
Uniwersytetu Słowiańskiego
11. JM prof. dr hab. Rafig Nowruzow, Prorektor Bakijskiego Uniwersytetu
Słowiańskiego
12. Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prezes Komitetu Nauk Politycznych PAN
13. Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych


Uczestnicy:
Lp.
Prelegent
Tytuł referatu
OFERTA
DLA FIRM
KONTAKT
LOGISTYKA
PROGRAM
UCZESTNICY
REJESTRACJA
PUBLIKACJE
AKTUALNOŚCI
O KONGRESIE
1.
prof. Stanisław Sulowski
Warszawa/Poland
Sukcesy i porażki polityki Unii
Europejskiej w Azji Centralnej
2.
prof. Tadeusz Bodio
Warszawa/Poland
Elity religijno-polityczne
w republikach muzułmańskich
Kaukazu Północnego
3.
dr hab. Jacek Zaleśny
Warszawa/Poland
Azerbejdżan u progu XXI wieku:
osiągnięcia oraz wyzwania
modernizacji i stabilności politycznej
4.

prof. Jerzy Sielski
Częstochowa/Poland
Polityczne wzory przywództwa
i władzy w Chinach
5.
prof. Tadeusz Dmochowski
Gdańsk/Poland
 
  6.
dr Adam Paweł Olechowski
Kraków/Poland
TaiChi - sztuka walki i filozofia
  7.
mgr Mateusz Danielewski
Warszawa/Poland
Półwysep Koreański oraz jego
znaczenie dla Federacji Rosyjskiej
  8.
mgr Yanpei Miao
Pekin/China
Stosunki polsko-chińskie
  9.
dr Łukasz Zamęcki
Warszawa/Poland
Three forms of "sinoscepticism"
in Hong Kong
  10.
prof. Jarosław Nocoń
Gdańsk/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  11.
prof. Kazimierz Pierzchała
Lublin/Poland
Specyfika wychowania Azjaty na
przykładzie Chin w kontekście
powieści Amy Chua „Bojowa pieśń
Tygrysicy”
  12.
mgr Andrzej Ostrowski
Droszków/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  13.
prof. Zenon Trejnis
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  14.
dr Daniel Kawa
Toruń/Poland
Polsko-azerbejdżańska współpraca
wydawnicza
  15.
mgr Mieczysław Łapanowski
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  16.
dr Marat Nabiyev
Astana/Kazakhstan
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  17.
prof. Gizat Tabuldin
Astana/Kazakhstan
Genealogia Czyngizydów
  18.
prof. Nurlan Munbayev
Astana/Kazakhstan
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  19.
prof. Marian Kowalewski
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  20.
dr Joanna Kalecińska
Warszawa/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  21.
dr Karol Kościelniak
Poznań/Poland
 
  22.
dr Marceli Burdelski
Kraków/Poland
Konflikt Stany Zjednoczone-KRLD.
Geneza - przebieg - prognozy
  23.
prof. Maciej Franz
Poznań/Poland
Najnowsze zbrojenia w strefie
azjatyckiej. Konieczność - odpowiedź
- wyzwanie?
  24.
mgr Piotr Gadzinowski
Warszawa/Poland
Nowe kino wietnamskie.
Od partyzanta do hipstera.
  25.
prof. Krystyna Gomółka
Gdańsk/Poland
Azerbejdżan w organizacjach
międzynarodowych
  26.
mgr Patrycja Rutkowska
Toruń/Poland
Bezpieczeństwo społeczne
w Chińskiej Republice Ludowej
  27.
prof. Andrzej Bisztyga
Zielona Góra/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  28.
prof. Renata Podgórzańska
Szczecin/Poland
Polityka zagraniczna państw Grupy
Wyszehradzkiej wobec Chin.
Determinanty współpracy
  29.
prof. Przemysław Osiewicz
Poznań/Poland
The Iranian Foreign Policy Towards
Central Asia After 2013
  30.
dr Renata Król-Mazur
Kraków/Poland
Czynnik religijny w relacjach między
Republiką Armenii a Republiką
Azerbejdżanu
  31.
prof. Sabina Grabowska
Rzeszów/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  32.
prof. Radosław Grabowski
Rzeszów/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  33.
prof. Jarosław Piątek
Szczecin/Poland
Soft power polityki bezpieczeństwa
Chin
  34.
prof. Akhundova Sevda
Baku/Azerbaijan
Etnograhic diversity of the culture
of Azerbaijan
  35.
mgr Elmir Amrahli
Połtawa/Ukraine
State committee of the Azerbaijan
republic on standardization,
metrology and patent
  36.
prof. Maciej Walkowski
Poznań/Poland
UE: problem przyznania ChRL statusu
gospodarki rynkowej - MES
  37.
dr Adam Marszałek
Toruń/Poland
Polsko-Chińska współpraca
wydawnicza
  38.
prof. Jerzy Kornaś
Kraków/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  39.
dr Anna Kalinowska-Żeleźnik
Gdańsk/Poland
„Współpraca UE z Indonezją
w wybranych obszarach polityki
edukacyjnej w świetle projektu
INDOPED - Modernizing Indonesian
Higher Education with Tested
European Pedagogical Practises”
  40.
mgr Aynur Quliyeva
Baku/Azerbaijan
History of the Polish community
in Azerbaijan
  41.
mgr Rufat Quliyev
Baku/Azerbaijan
The Banking System of Azerbaijan
  42.
dr Mahammad Amrahov
Baku/Azerbaijan
Bioethics and the practice
of medicine
  43.
mgr Iwona Nadolska-Bartosiak
Toruń/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  44.
prof. zw. Zbigniew Ścibiorek
Wrocław/Poland
Uwarunkowania bezpieczeństwa
kulturowego
  45.
dr Wojciech Wiejacki
Wrocław/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  46.
dr Rafał Lisiakiewicz
Kraków/Poland
The role of economic factors in the
Russia's foreign policy strategies
towards Asia / Rola czynników
gospodarczych w strategii polityki
zagranicznej FR wobec Azji
  47.
Karolina Targus
Toruń/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  48.
dr Kamil Pietrasik
Toruń/Poland
Azerbejdżańskie wsparcie narodu
czeczeńskiego na przykładzie
pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej
  49.
mgr Kallol Chakma
Ayutthaya/Thailand
The ups and downs of the Buddhism
and its influence over the people
of the Asia continent
  50.
Suvaddra Chakma
Ayutthaya/Thailand
The relationship between the
Buddhism and the Chakma
community usually in the south Asia
  51.
dr Natalia Gburzyńska
Toruń/Poland
Współczesne oblicze Kazachstanu
a historyczne wspomnienia o tym
państwie
  52.
dr Emiliya Mirzaliyeva
Shirvan/Azerbaijan
Bilingvizm in Azerbaijan
  53.
dr Amaliya Mirzaliyeva
Shirvan/Azerbaijan
Modern education in Azerbaijan
  54.
prof. Zbigniew Pilarczyk
Poznań/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
  55.
prof. zw. Zdzisław Puślecki
Poznań/Poland
udział w dyskusji/participate in the
discussion
PARTNERZY
ORGANIZATORZY