Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
REJESTRACJA
PROGRAM
UCZESTNICY
OFERTA
DLA FIRM
ORGANIZATORZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
PUBLIKACJE
PARTNERZY
O KONGRESIE
LOGISTYKA
UCZESTNICY

Poniżej przedstawiamy listę uczestników Kongresu.


Dyplomaci:

1. Jego Ekscelencja Asaad Abogulal, Ambasador Republiki Iraku
2. Jego Ekscelencja Ajay Bisaria, Ambasador Republiki Indii
3. Jego Ekscelencja Khalid Hussain Memon, Ambasador Islamskiej
Republiki Pakistanu
4. Jej Ekscelencja Paticia Ann V. Paez, Ambasador Republiki Filipin
5. Jego Ekscelencja Muhammad Mahfuzur Rahman, Ambasador Ludowej
Republiki Bangladeszu
6. Jego Ekscelencja Geun Ri, Ambasador Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej w Polsce
7. Jego Ekscelencja Bakhrom Babaev, charge d'affaires Republiki
Uzbekistanu w Polsce
8. Jian Lin, zastępca JE Xu Jiana, Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej
9. Jego Ekscelencja Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego
Kurdystanu w Polsce
10. Radosław Flisiuk, Naczelnik Wydziału Chińskiego DPAiP MSZ
11. Paweł Cieplak, Naczelnik Wydziału Azji Centralnej DW MSZ
12. Denis Yessentayev, Radca ds. Ekonomicznych Ambasady Kazachstanu
13. Cai Lian, Radca ds. Kultury Ambasady ChRL w Polsce
14. Ulvi Bakhshaliyev, Radca Ambasady Republiki Azerbejdżanu
15. Ahmad Al-Ani, I sekretarz Ambasady Iraku w Polsce
16. Kwon Ju Hyok, I sekretarz Ambasady Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej w Polsce
17. Wang Ning, II Sekretarz Ambasady ChRL,
Kierownik Działu Prasowego Ambasady
18. Zhang Ruoyu, Attaché ds. Kultury Ambasady ChRL
19. Yang Xi, Attaché ds. Administracyjnych Ambasady ChRL
20. Mohammed Yass, Dyrektor Biura Ambasadora Iraku w Polsce
21. Jego Ekscelencja Krzysztof Szumski, były Ambasador w Chińskiej
Republice Ludowej
22. Jego Ekscelencja Przemysław Marzec, były Ambasador Polski w Peru,
Boliwii i Ekwadorze
23. Jego Ekscelencja Maria Krzysztof Byrski, były Ambasador Polski
w Indiach


Goście honorowi:

1. Jego Ekscelencja Akmal Saidov, były Ambasador Uzbekistanu we Francji
2. Odiljon Tojiev, Poseł Parlamentu Republiki Uzbekistanu
3. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4. Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
5. JM prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwerystetu Mikołaja Kopernika
6. JM prof. dr hab. Vladimir Nifadiyev, Rektor Kirgijsko-Rosyjskiego
Uniwersytetu Słowiańskiego
7. prof. dr hab. Wojciech Wysota, Prorektor Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem
Gospodarczym
8. prof. dr hab. Rafig Nowruzow, Prorektor Bakijskiego Uniwersytetu
Słowiańskiego
9. Ryszard Bober, Przewodniczący Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
10. Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia
11. Mirosław Graczyk, Starosta Toruński
12. Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prezes Komitetu Nauk Politycznych PAN
13. Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych
14. Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, przedstawiciel IPSA
15. Jerzy Bańkowski, Konsul Honorowy Litwy
16. Stanisław Rakowicz, Konsul Honorowy Peru
17. Jan Mrozowski, Konsul Honorowy Mołdawii
18. Li Pengyi, wiceprezes Stowarzyszenia Wydawców Chińskich, honorowy
prezes Foreign Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd.
19. Stanisław Czesław Wziątek, Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji


Uczestnicy:
Lp.
Prelegent
Tytuł referatu
1.
prof. dr hab. Maciej Szczurowski
(Gdańsk/Poland)
Azja w mitach politycznych III RP
2.
mgr Piotr Gadzinowski
(Warszawa/Poland)
Nowy Jedwabny Szlak. Nowy globalny
ład czy neokolonializm?
3.
dr Marceli Burdelski
(Toruń/Poland)
Proces pokojowy na Półwyspie
Koreańskim
4.
prof. dr hab. Tadeusz
Dmochowski
(Gdańsk/Poland)
Stosunki rosyjsko-chińskie
5.
prof. dr hab. Jerzy Sielski
(Częstochowa/Poland)
Przywództwo w Chinach i Japonii.
Podobieństwa i róźnice
6.
dr Karol Kościelniak
(Poznań/Poland)
Dziedzictwo Vő Nguyên Giápa
7.
dr Adam Paweł Olechowski
(Warszawa/Poland)
Miękka siła Chin
8.
Mateusz Danielewski
(Warszawa/Poland)
Stosunki koreańsko-rosyjskie
9.
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
(Toruń/Poland)
moderator panelu/panel moderator
10.
mgr Yanpei Miao
(Pekin/China)
Stosunki polsko-chińskie
11.
prof. dr hab. Renata
Gałaj-Dempniak
(Szczecin/Poland)
Budowa marki Polski w Japonii -
komiks w służbie promocji
12.
mgr Ahmet Burak
(Ankara/Turkey)
Polacy w Turcji
13.
dr Marian Mencel
(Gdańsk/Poland)
Konglomerat paradygmatów
liberalnego i realistycznego
kształtujący politykę bezpieczeństwa
Australii w regionie Zachodniego
Pacyfiku
14.
prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak
(Warszawa/Poland)
Problem tolerancji religijnej
a pozycja kościoła prawosławnego
w państwach Azji Centralnej
15.
dr Maria Gołda-Sobczak
(Gniezno/Poland)
Wolność sumienia i wyznania
oraz prawo do kultury w ustawach
zasadniczych państw Azji Centralnej
16.
dr Ksenia Kakareko
(Warszawa/Poland)
Prawo autorskie w państwach Azji
Centralnej
17.
prof. dr hab. Janusz Korol
(Szczecin/Poland)
Spatial analysis of the socio-
economic development of China by
Region
18.
mgr Natalia Gburzyńska
(Toruń/Poland)
Kino rosyjskie przełomu XX i XXI
wieku - obraz współczesnego
społeczeństwa?
19.
mgr Bartosz Płotka
(Toruń/Poland)
Abortion in Thailand: A Critical
Approach
20.
mgr Paulina Sacharczuk
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
21.
Michalina Majewska
(Gdańsk/Poland)
Zasady savoir vivre w japońskiej
dyplomacji
22.
prof. dr hab. Jarosław Piątek
(Szczecin/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
23.
dr Monika Krukowska
(Warszawa/Poland)
Implications of China's economic
slowdown for African countries
24.
dr hab. Kazimierz Pierzchała
(Warszawa/Poland)
Meandry religii w Państwie Środka
25.
dr Zbigniew Girzyński
(Toruń/Poland)
Wymiar parlamentarny stosunków
polsko-chińskich (1989-2017). 
Tradycja i współczesność.
26.
dr Wojciech Wiejacki
(Wrocław/Poland)
Sprzeczności społeczno-polityczne
współczesnych Chin
27.
prof. zw. dr hab.
Hassan Jamsheer
(Łódź/Poland)
Ruchome piaski polityki
międzynarodowej i bliskowschodniej
28.
prof. dr hab. Adam Hołub
(Szczytno/Poland)
Zwalczanie terroryzmu
w dokumentach Szanghajskiej
Organizacji Współpracy
29.
dr Dorota Kamińska-Jones
(Toruń/Poland)
Kobieta w konfrontacji z systemem
patriarchalnym - analiza dzieł
malarstwa Kalighat
30.
dr Agata Strządała
(Opole/Poland)
Filipiny jako model kulturowej
i bioetycznej odmienności
31.
prof. dr hab.
Marian Kowalewski
(Warszawa/Poland)
Turystyka dla seniorów w Polsce
i w Chinach
32.
dr Joanna Kalecińska
(Warszawa/Poland)
Chińskie gry rekreacyjne ofertą dla
Europejczyków
33.
dr Jakub M. Łukasiewicz
(Rzeszów/Poland)
Alimentacja dziecka w Japonii wobec
działań rozwodowych rikon katsudo -
przyczynek do refleksji nad naturą
instytucji rodzinno-prawnych dla
polskiego badacza prawa
34.
dr Marcin Kleinowski
(Toruń/Poland)
Moderator panelu: Problemy
bezpieczeństwa Dalekiego Wschodu
i Pacyfiku
35.
dr Eugeniusz Jendraszczak
(Warszawa/Poland)
Wyzwania i zagrożenia
w implementacji Morskiego
Jedwabnego Szlaku XXI wieku
36.
mgr Marek Borys
(Warszawa/Poland)
Rola i znaczenie Azji Centralnej
w koncecpji chińskiego Jedwabnego
Szlaku
37.
Mgr Svitlana Voloshchuk
(Odessa/Ukraine)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
38.
mgr Norbert Obara
(Warszawa/Poland)
Iran częścią Nowego Jedwabnego
Szlaku oraz konkurencyjnego
korridoru Chabahar-Azja Centralna
39.
prof. zw. dr hab.
Andrzej Furier
(Szczecin/Poland)
Polska aktywność dyplomatyczna
w Turcji, Persji i krajach kaukaskich
od XVI do XVIII wieku
40.
Kamila Rezmer
(Toruń/Poland)
Wschodnie praktyki na rzecz
świadomego życia rozpowszechniane
w Polsce - na przykładzie ,,Projektu
Egoistka” Dagmary Skalskiej
41.
dr Bartosz Hordecki
(Poznań/Poland)
Wokół interpretacji symboliki państw
Azji Centralnej
42.
dr Patryk Wawrzyński
(Toruń/Poland)
Moderator panelu: Kultura
i społeczeństwo współczesnej Azji -
wybrane problemy (część I)
43.
mgr Dominik Stawicki
(Poznań/Poland)
Hongkong - próba prognozy
politycznej
44.
mgr Sergiusz Anoszko
(Warszawa/Poland)
Religie nowego wieku w Azji
Południowo-Wschodniej: kaodaizm
religią Wietnamczyków
45.
mgr Michał Włodarczyk
(Wrocław/Poland)
Problemy migracji zarobkowej w Azji
Centralnej w ujęciu gospodarczym
i społecznym
46.
mgr Karolina Targus
(Toruń/Poland)
Polsko-chińska współpraca
wydawnicza
47.
prof. dr hab. Nurlana Alijewa
(Baku/Azerbaijan)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
48.
prof. dr hab. Rafig Nowruzow
(Baku/Azerbaijan)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
49.
doc. Ludmiła Talybowa
(Baku/Azerbaijan)
Funkcjonowanie polskiego centrum
na Uniwersytecie w Baku
50.
prof. dr hab.
Małgorzata Pietrasiak
(Łódź/Poland)
Stosunki amerykańsko-wietnamskie
w XXI wieku
51.
prof. dr hab. Iwona Massaka
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
52.
dr hab. Magdalena
Gołowkin-Hudała
(Opole/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
53.
mgr Rafał Łukasiewicz
(Rzeszów/Poland)
Shinken i kangoken - japoński podział
władzy rodzicielskiej między
rodzicami dziecka
54.
mgr Tomasz Flasiński
(Warszawa/Poland)
Dyskurs na temat dziejów pierwszej
demokracji pakistańskiej (1947-1958)
jako pole walki o współczesną wizję
państwa
55.
mgr Paweł Zajchowski
(Rzeszów/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
56.
prof. dr hab. Rafał Ożarowski
(Gdańsk/Poland)
Iran po zniesieniu sankcji
międzynarodowych. Miejsce i rola
w regionie Bliskiego Wschodu
57.
dr Magdalena Pogońska-Pol
(Łódź/Poland)
Egipt wobec zmieniającej się sytuacji
regionalnej i międzynarodowej
58.
dr Joanna Maj
(Łódź/Poland)
Premier Indii, Narendra Modi -
człowiek przełomu
59.
mgr Przemysław Zasada
(Wrocław/Poland)
Izrael na Jedwabnym Szlaku
60.
Anna Sienkiewicz
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
61.
dr hab. Nikolai Fedorov
(Sankt Petersburg/Russia)
A base at Cam Ranh Bay
and Russian-Vietnamese relations
62.
dr Joanna Skrzypczyńska
(Poznań/Poland)
Nowe instrumenty ochrony rynku UE
w handlu z Chinami
63.
mgr Michał Zaremba
(Łódź/Poland)
Ekspansja chińskiego smoka.
Ekonomiczny wymiar chińskiej
geopolityki
64.
Riprip Chakma
(Tripura/India)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
65.
dr Łukasz Stach
(Przeginia/Poland)
Problemy bezpieczeństwa Republiki
Filipin - wybrane aspekty
66.
mgr Anna
Wysokińska-Zajchowska
(Rzeszów/Poland)
Buddyzm: religia i filozofia
- koncepcja Enryo Inoue
67.
Alicja Kulawiak
(Warszawa/Poland)
Stosunki rosyjsko-tureckie
w XX i XXI wieku
68.
dr Monika Tomaszewska
(Opole/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
69.
prof. dr hab. Sevda Akhundova
(Baku/Azerbaijan)
The dialogue of cultures west east as
a basis for the holistic worldview
70.
Atabek Guliamov
(Taszkent/Uzbekistan)
Uzbecko-polska współpraca
wydawnicza
71.
mgr Katarzyna Skiert
(Warszawa/Poland)
Georgia's political brand
in the European Union
72.
Marcin Kamiński
(/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
73.
Wojciech Jaworski
(Kraków/Poland)
Promocja i komunikacja
marketingowa marki „Polska”
w Chinach
74.
Katarzyna Amrozy
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
75.
prof. dr hab. Joanna
Modrzejewska-Leśniewska
(Warszawa/Poland)
Iran reaktywacja. Iran na arenie
międzynarodowej po zniesieniu
sankcji
76.
Daria Ostrowska
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
77.
dr Elena Kucheryavaya
(Warszawa/Poland)
Wpływ geopolityczny Nowego
Jedwabnego Szlaku na kraje Azji
Centralnej
78.
mgr Chakma Amar Bindu
(Gaya Bihar/India)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
79.
dr Anna Michalak
(Łódź/Poland)
System konstytucyjny Tajlandii
w świetle Konstytucji z 2016 r.
80.
dr hab. Leszek Buliński
(Gdańsk/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
81.
prof. zw. dr hab.
Janusz Mariański
(Lublin/Poland)
Sekularyzacja jako fenomen
europejski i światowy?
82.
mgr Sharipa Nurzhanova
(Almaty/Kazakhstan)
Местное самоуправления
в Республике Казахстан:
развития и проблемы
83.
dr Agnieszka Szpak
(Toruń/Poland)
Sytuacja ludów tubylczych w Azji
84.
mgr Tanita Jasieniecka
(Hamburg/Germany)
Welcoming China - worldwide case
studies and cooperation potential
in Poland
85.
prof. dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
(Warszawa/Poland)
Zaopatrzenie energetyczne
Azerbejdżanu
86.
mgr Iwona Nadolska-Bartosiak
(Toruń/Poland)
Polsko-kazachstańska współpraca
wydawnicza
87.
Ambasador Krzysztof Szumski
(Warszawa/Poland)
Azja Południowo-Wschodnia - nowe
otwarcie
88.
prof. zw. dr hab.
Zbigniew Ścibiorek
(Wrocław/Poland)
Możliwe implikacje militarnych
poczynań Federacji Rosyjskiej
89.
prof. zw. dr hab.
Krzysztof Mikulski
(Toruń/Poland)
moderator panelu/panel moderator
90.
mgr Michał Pozorski
(Szczecin/Poland)
Shinsengumi i ich romantyczny obraz
w kulturze Japonii
91.
mgr Joanna Siekiera
(Wellington/New Zealand)
Rola kapitalistów konfucjańskich
w integracji Pacyfiku Południowego -
czynnik motywujący czy hamujący?
92.
Michał Rekowski
(Kraków/Poland)
Miejsce armii w systemie
politycznym Birmy w latach 2011-
2016
93.
dr Małgorzata Sikora-Gaca
(Koszalin/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
94.
Tomasz Murzyn
(Kraków/Poland)
Rola arbitrażu handlowego w Chinach
95.
Rafał Stożek
(Kraków/Poland)
Obywatelstwo w porządku prawnym
Republiki Libańskiej
96.
Bartłomiej Bodziński-Guzik
(Kraków/Poland)
Konfesjonalizm w Libanie - źródło
stabilizacji czy hamulec gospodarczy
97.
Katarzyna Rużyczka
(Kraków/Poland)
Czarny Protest W Korei Południowej -
przestrzeganie norm a rzeczywistość
ich funkcjonowania w przestrzeni
społecznej
98.
dr hab. Robert Jakimowicz
(Kraków/Poland)
Zarys polsko-mongolskich stosunków
w latach 1991-2016. Aspekty
polityczne i gospodarcze
99.
dr Agnieszka Latosińska
(Kraków/Poland)
Chrześcijaństwo w Azji.
Casus Kościoła katolickiego
na Filipinach
100.
mgr Agnieszka Zakościelna
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
101.
dr Monika Krukowska
(Warszawa/Poland)
Political and economic changes
in China: Implications for partner
countries
102.
dr Anna Wróbel
(Warszawa/Poland)
Globalizm versus regionalizm
w polityce handlowej Australii
103.
mgr Ebru Orhan
(Warszawa/Poland)
Wolność mediów w Turcji za rządów
Erdogana
104.
mgr Adrian Liczmański
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
105.
dr hab. Piotr Zariczny
(Toruń/Poland)
Problem mocarstowości w
stosunkach międzynarodowych
106.
dr hab. Sabina Grabowska
(Rzeszów/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
107.
dr hab. Radosław Grabowski
(Rzeszów/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
108.
prof. zw. dr hab.
Kulsariyeva Aktolkyn
(Ałmaty/Kazakhstan)
Великий шелковый путь
и тенгрианство в стратегиях
культурной политики
современного казахстана
109.
dr Anna Ratke-Majewska
(Grudziądz/Poland)
Relacje gospodarcze
Chiny - Ameryka Łacińska.
Szanse i zagrożenia
110.
mgr Ewa Górska
(Kraków/Poland)
Islam i pluralizm prawny
w wybranych państwach Lewantu
a współczesne wyzwania bioetyczne
111.
prof. zw. dr hab.
Kim Eui Kon
(Incheon/South Korea)
East Asia at the Crossroads
112.
mgr Agnieszka Esin Lesiczka
(Warszawa/Poland)
Wpływ grupy literackiej Servet-i
Fünun na rozwój literatury tureckiej
113.
dr Marek Moroń
(Kraków/Poland)
Nowy Jedwabny Szlak - pokusa
Sinocentryzmu
114.
mgr Mieczysław Łapanowski
(Warszawa/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
115.
dr hab. Marcin Czyżniewski
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
116.
dr hab. Jakub Potulski
(Gdańsk/Poland)
Program CAREC i jego znaczenie
dla rozwoju Azji Środkowej
117.
prof. zw. dr hab.
Stanisław Juszczyk
(Katowice/Poland)
Asian Education Systems versus
European Education Systems
118.
prof. dr hab. Joanna Dzwończyk
(Kraków/Poland)
Specyfika guanxi - pozytwyny czy
negatywny kapitał społeczny
119.
Michał Stelmaszewski
(Kraków/Poland)
Socjologiczno-prawna perspektywa
spojrzenia na rolę Cesarza Japonii
120.
prof. zw. dr hab.
Jerzy Kornaś
(Kraków/Poland)
moderator panelu/panel moderator
121.
Nur Aulia Rahma
(Depok/Indonesia)
The influence of mass media
ownership towards media’s agenda
setting in Indonesia’s presidential
election of 2014
122.
dr Marek Czarnecki
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
123.
dr Magdalena Lewicka
(Toruń/Poland)
Shirin Ebadi, Tawakkul Karman,
Malala Yousafzai - fighting for the
human rights in the World of Islam
124.
dr Stanisław Czesław Kozłowski
(Warszawa/Poland)
Strategiczne partnerstwo Rosji i Chin
przed wyzwaniami Ameryki po
rządami Donalda Trumpa
125.
prof. dr hab. Mieczysław Sprengel
(Poznań/Poland)
Reforma przemysłu filmowego
w Chinach
126.
mgr Judyta Bielanowska
(Toruń/Poland)
Model panowania w Korei Północnej -
zmiana czy kontynuacja?
127.
mgr Damian Dutkiewicz
(Szczecin/Poland)
Morski aspekt zbrojeń na Dalekim
Wschodzie i jego strategiczny wymiar
na obszarze Pacyfiku
128.
Subash Chakma
(Bodh Gaya/India)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
129.
dr Stanisław Rakowicz
(Toruń/Poland)
Stosunki gospodarcze w relacji
Chiny-Peru
130.
Qorry Aina Irfan
(Depok/Indonesia)
The influence of mass media
ownership towards media’s agenda
setting in Indonesia’s presidential
election of 2014 case study:
Metro TV and TV One
131.
dr Stefania Skowron-Markowska
(Wrocław/Poland)
Czy Afryka jest gotowa na wartości
azjatyckie? Bezpieczeństwo
kulturowe, społeczne i polityczne na
przykładzie chińskiej obecności
w wybranych państwach Afryki
132.
mgr Michał Krzyżanowski
(Lublin/Poland)
Kroniki zapomnianych czasów -
motyw japońskiej okupacji
w kinematografii Korei Południowej
133.
prof. dr hab. Iwan Parubczak
(Lwów/Ukraine)
Administracja publiczna i samorząd
terytorialny w państwach
transformacyjnych
134.
dr Łukasz Jureńczyk
(Bydgoszcz/Poland)
Główne problemy Afgańskiej Policji
Państwowej
135.
dr Beata Krawiec
(Wrocław/Poland)
Ciągłość i nieciągłość modelu
edukacji w Korei Południowej
136.
mgr Barbara Kokurewicz
(Wrocław/Poland)
Inskrypcje w architekturze indyjskiej
- forma i funkcja
137.
dr Tatiana Sokolova
(Moskwa/Russia)
Rethinking Asia: a new friend or just
a partner for a in short term
perspective (Understanding Media
and the results of the All-Russia
Polls)
138.
dr Marta Nowakowska
(Wrocław/Poland)
Czy Afryka jest gotowa na wartości
azjatyckie? Bezpieczeństwo
kulturowe, społeczne i polityczne na
przykładzie chińskiej obecności w
wybranych państwach Afryki
139.
prof. zw. dr hab. Andrzej
Chodubski
(Gdańsk/Poland)
O orientaliźmie narodu gruzińskiego
140.
dr Hongfei Gu
(Łódź/Poland)
Convergence or Divergence? The
Trilateral Relationship between
China, CEEC and the EU
141.
mgr Katarzyna Ciepiela
(Kraków/Poland)
Służba zdrowia w Kambodży
142.
mgr Kamil Michaluk
(Lublin/Poland)
Działalność misyjna Kościoła
katolickiego w Indiach na łamach
czasopisma ,,Misje katolickie’’
(1882-1939)
143.
dr Zbigniew Szmurło
(Poznań/Poland)
Ormiańskie dziedzictwo kulturowe
Karabachu
144.
dr Bartosz Hordecki
(Poznań/Poland)
Wokół interpretacji symboliki państw
Azji Centralnej
145.
dr Agnieszka Drzymała
(Łódź/Poland)
Napływ bezpośrednich inwestycji
zagranicznych do krajów Azji
146.
prof. zw. dr hab. Zdzisław W.
Puślecki
(Poznań/Poland)
moderator panelu/panel moderator
147.
prof. dr hab. Vasyl Marchuk
(Ivano-Frankivsk/Ukraine)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
148.
dr Bhikkhu ven Khemachara
(Hyderabad/India)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
149.
mgr Jowita Brudnicka
(Warszawa/Poland)
Reshaping the Pacific security
system in face of China engagement
in Oceania
150.
dr Rahmat Ullah
(Trabzon/Turkey)
Will Islamic Political Parties be
a Threat for South Asia: A Study
on Jamaat-i-Islami
151.
dr Martin Malek
(Vienna/Austria)
State Capacity in former Soviet
Central Asia
152.
mgr Mougali Tisso Chakma
(Hyderabad/India)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
153.
prof. dr hab. Mirosława
Wawrzak-Chodaczek
(Wrocław/Poland)
Edukacja Wschodu i Zachodu.
Podobieństwa i różnice
154.
mgr Agnieszka Ploetzing
(Gdańsk/Poland)
North Korea`s Jangmadang
generation - an agent of change?
155.
dr Chakraborty Rajarshi
(New Delhi/India)
Impact and Implications of the US
Foreign aid to Afghanistan
156.
Moudgali Tisso Chakma
(Tripura/India)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
157.
mgr Marcin Krzyżanowski
(Kraków/Poland)
Kwestia etniczna a polityka i (od)
budowa państwa afgańskiego
158.
prof. dr hab. Nana Akhalaia
(Gori/Georgia)
Georgia from the Prism of the
‘New Silk Road’
159.
mgr Sofia Rezrichenko
(Gori/Georgia)
Georgia from the Prism of the
‘New Silk Road’
160.
prof. dr hab. Duruli Tsiuri
(Gori/Georgia)
Georgia from the Prism of the
‘New Silk Road’
161.
mgr Karolina Mendecka
(Łódź/Poland)
Dobro dziecka na Bliskim Wschodzie
- standardy uniwersalne a różnice
kulturowe
162.
mgr Ewelina Szydłowska
(Wrocław/Poland)
Indonezja - między „kulturalnie”.
Młode pokolenie, osądy
i formułowanie wiedzy o świecie
w kontekście komunikacji biznesowej
163.
mgr Maria Góralska
(Pruszcz Gdański/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
164.
prof. dr hab. Krzysztof
Przybyszewski
(Poznań/Poland)
Wartości azjatyckie wobec filozofii
praw człowieka
165.
dr Natasza Lubik-Reczek
(Poznań/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
166.
prof. dr hab. Magdalena
Musiał-Karg
(Poznań/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
167.
prof. dr hab. Andrzej Stelmach
(Poznań/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
168.
dr Marek Brylew
(Słupsk/Poland)
Czy Irak potrzebuje Muktady as-Sadra
169.
mgr Rustamjon Djabborov
(Tashkent/Uzbekistan)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
170.
mgr Rakeshor Tongchangya
(Meghalaya/India)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
171.
prof. dr hab. Maciej Walkowski
(Poznań/Poland)
Chiński model rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Między unikalnością
a uniwersalnością.
172.
dr hab. Rajiv Ranjan
(Shanghai/China)
Revival of Asian Century: Initiative,
Institution and International Order
173.
Tukhu Chakma
(Assam/India)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
174.
mgr Piotr Pięta
(Toruń/Poland)
Reforma systemu finansów
samorządu terytorialnego w Japonii.
Cele - przebieg - skutki
175.
dr Krystyna Ostapiuk
(Wrocław/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
176.
mgr Tomasz Sińczak
(Toruń/Poland)
Polityka Iranu Sasanidów względem
państw Kaukazu w V wieku
177.
dr Luiza Kostecka-Tomaszewska
(Białystok/Poland)
Chiny jako supermocarstwo XXI
wieku - diagnoza i perspektywy
178.
dr Laura Koba
(Kraków/Poland)
Wartości azjatyckie częścią etyki
praw człowieka?
179.
prof. dr hab. Danuta Plecka
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
180.
prof. zw. dr hab. Witold Wojdyło
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
181.
prof. dr hab. Zbigniew Karpus
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
182.
dr hab. Piotr Siemiątkowski
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
183.
mgr Michał Hyra
(Opole/Poland)
Saudyjskie otwarcie na Pacyfik?
Implikacje podróży króla Salmana po
państwach azjatyckich
184.
dr Maria Ochwat
(Poznań/Poland)
1. Handel ludźmi w państwach Azji
Południowo-Wschodniej
2. Laos - one of the world's few
remaining communist states
185.
prof. dr hab. Michał Strzelecki
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
186.
dr Magdalena Szkudlarek
(Poznań/Poland)
Wpływ wydarzeń z 15 lipca 2016 roku
na politykę Turcji wobec mniejszości
religijnych
187.
mgr Piotr Głogowski
(Kraków/Poland)
Wybrane aspekty japońsko-chińskiej
rywalizacji o RPA
188.
dr Gianfranco Vestuto
(Neapol/Italy)
Media and communication between
Europe and Asia
189.
mgr Jan Bazyli Klakla
(Kraków/Poland)
Prawne formy przełamywania
binarnej opozycji płci. Przykład Indii
190.
prof. dr hab. Radosław Fiedler
(Poznań/Poland)
Kazachstan możliwości i ograniczenia
dla polskiego biznesu
191.
mgr Andrzej Ostrowski
(Droszków/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
192.
mgr Ewelina Wojciechowska
(Toruń/Poland)
Civil society in Russia - selected
issues
193.
dr Michał Urbańczyk
(Poznań/Poland)
Undiscovered roots. The Idea
of Human Dignity in Classical
Chinese Philosophy
194.
mgr Hanna Kupś
(Toruń/Poland)
Muzyka a natura. Starożytna muzyka
chińska widziana oczami taoistów
195.
dr Saeed Shokoohi
(Teheran/Iran)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
196.
mgr Natalia Roślik
(Opole/Poland)
Stosunki międzynarodowe
Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
197.
prof. dr hab. Krystyna Gomółka
(Gdańsk/Poland)
Wymiana handlowa z państwami Azji
Centralnej w dobie członkostwa
w Unii Europejskiej
198.
prof. dr hab. Bartosz Wróblewski
(Rzeszów/Poland)
Podziały etniczne a problem
bezpieczeństwa narodowego Jordanii
199.
dr Arkadiusz Babczuk
(Wrocław/Poland)
Finanse samorządu terytorialnego
w Japonii. Doświadczenia
i perspektywy
200.
Zheyi Deng
(Kanton/China)
Chińskie liczebniki a chińska
tradycyjna architektura
201.
dr Vasyl Gladiy
(Ivano-Frankivsk/Ukraine)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
202.
dr Rafał Lisiakiewicz
(Kraków/Poland)
Geoekonomia w relacjach Rosji
z wybranymi krajami Azji
203.
mgr Przemysław Marzec
(Warszawa/Poland)
Chiny i Ameryka Łacińska, partnerzy
w rozwoju
204.
dr Karina Jędrzejowska
(Warszawa/Poland)
Umiędzynarodowienie dolara
australijskiego - implikacje dla
państw Azji i Pacyfiku
205.
Xiaoming Zhuo
(Kanton/China)
Kuchnia polska na przestrzeni
dziejów i dziś
206.
Xiaolin Deng
(Kanton/China)
广府早茶文化
Cantonese morning tea culture
207.
Qinming Chen
(Kanton/China)
Różnice między językiem polskim
a chińskim
208.
Wanying Li
(Kanton/China)
Różnice między językiem polskim
a chińskim
209.
Ju Lin
(Kanton/China)
现代文化对中国传统文化的传承
The Inheritance of Chinese Culture
by Modern Culture
210.
Guishan Wang
(Kanton/China)
现代文化对中国传统文化的传承
The Inheritance of Chinese Culture
by Modern Culture
211.
Ziyu Cai
(Kanton/China)
留学期间对波印象及为什么又越来越多
中国人来波兰旅游
212.
Jiahan Lin
(Kanton/China)
留学期间对波印象及为什么有越来越多
中国人来波兰旅游
213.
Jiayan Chen
(Kanton/China)
简述波兰语中英语外来词对其自身影响
Wpływ języka angielskiego na język
polski
214.
Fang Luo
(Kanton/China)
中国传统服饰介绍
Chiński tradycyjny ubiór
215.
Shan Gong
(Kanton/China)
中国传统服饰介绍
Chiński tradycyjny ubiór
216.
prof. zw. dr hab. Piotr
Ostaszewski
(Warszawa/Poland)
Polish-Korean Economic Relations,
Perspectives for the future
217.
mgr Agnieszka Kołodziejak
(Warszawa/Poland)
Potencjał geopolityczny Chin i Japonii
- porównanie i próba prognozy
218.
dr Iwona Grodź
(Poznań/Poland)
Zhang Yimou. Między prawdą
a atrakcją
219.
mgr Ewelina Rogalska
(Poznań/Poland)
"The legal regulations of gambling
in Macau"
220.
mgr Jarosław Kardaś
(Poznań/Poland)
Czy „wojna czterodniowa” w Górskim
Karabachu doprowadziła
do zwiększenia wpływów Federacji
Rosyjskiej na Kaukazie
Południowym?
221.
mgr Daniel Urbański
(Toruń/Poland)
Założenia polityki społecznej Kraju
Kwitnącej Wiśni
222.
dr Mirosława Cylkowska-Nowak
(Poznań/Poland)
Japońskie programy edukacji i opieki
wczesnodziecięcej - aspekty
historyczne i współczesne
223.
mgr Cristina lulia Ghenu
(Bucharest/Romania)
1. The Influence of Arabian Workers
on the Chosen Romanian Companies’
Organizational Culture
2. Current Trends in Romanian
and Arabian Healthcare Policies.
A Comparative Study
224.
mgr Bartosz Płotka
(Toruń/Poland)
Thai Surrogacy as Informal
Institution
225.
dr Joanna Wardęga
(Kraków/Poland)
Kobiety w polityce - analiza
porównawcza krajów Azji Wschodniej
226.
dr hab. Antonina Kozyrska
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
227.
mgr Tomasz Drozdowski
(Rzeszów/Poland)
Doktryna bezpieczeństwa narodowego
Japonii
228.
mgr Alicja Stańco-Wawrzyńska
(Toruń/Poland)
Polityka karmienia piersią w krajach
azjatyckich
229.
prof. zw. dr hab. Jacek Knopek
(Toruń/Poland)
Stosunki polsko-azerbejdżańskie
230.
dr Desy Teja Gumilar
(Poznań/Poland)
Designing Indonesia: A struggle
of profession in the national
development
231.
mgr Tomasz Kowalczyk
(Toruń/Poland)
Rodzaje kar w Kodeksie
Hammurabiego
232.
mgr Mohid Iftikhar
(Hong Kong/China)
A Comparative Study of China’s
Maritime Developments in Greece
and Pakistan
233.
dr hab. Katarzyna
Chałubińska-Jentkiewicz
(Warszawa/Poland)
Aspekty prawne mediów
społecznościowych w Azji Centralnej
234.
dr hab. Jarosław Macała
(Zielona Góra/Poland)
Azja w polskich kodach
geopolitycznych w latach 1989-2015
235.
dr Mateusz Smolaga
(Szczecin/Poland)
BRICS i New Development Bank jako
instrumenty pobudzania współpracy
Południe-Południe
236.
dr Adam Ilciów
(Zielona Góra/Poland)
Współpraca Polski i Chin.
Tradycje i perspektywy
237.
dr Arkadiusz Kotliński
(Polkowice/Poland)
Russian Foreign Policy
in the Post-Soviet Era
238.
mgr Natalia Ciszewska
(Toruń/Poland)
Problem narkobiznesu w Azji
Centralnej
239.
prof. zw. dr hab. Bogdan Szulc
(Warszawa/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
240.
mgr Tomasz Waśkiel
(Wrocław/Poland)
Euroazjatycka Unia Gospodarcza -
plany rozwoju i poszerzenia
organizacji
241.
prof. dr hab. Zbigniew
Kruszewski
(Płock/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
242.
dr Krzysztof Karczewski
(Częstochowa/Poland)
Zen i sekta buddyjska „Ziemi Czystej"
w Japonii
243.
Filip Owczarek
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
244.
dr Jacek Gniadek
(Warszawa/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
245.
dr Yuzhou Duan
(Macau)
Norm dynamics and peace study
in East Asian region
246.
dr Adrian Berski
(Dublin/Ireland)
Geneza systemu politycznego
Republiki Kazachstanu
247.
mgr Hong Luan Shao
(Guangdong/China)
The study of western Jeans MNCs’
cross-cultural marketing strategy to
Malaysian Muslim women: taking
Levi’s as the core case
248.
dr Maciej Szatkowski
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
249.
dr Mangal Kanti Chakma
(Lucknow/India)
Ashoka and his Dhamma, States,
Countries in 3rd Century BC
250.
mgr Piotr Kaczmarek
(Poznań/Poland)
Azjatycki zwrot w polityce
zagranicznej Stanów Zjednoczonych
251.
dr Jolanta Kędzior
(Wrocław/Poland)
Integracja mniejszości tatarskiej na
przykładzie działalności Centrum
Kultury Narodowej Tatarów w RP
w Gdańsku
252.
mgr Wiktor Sumliński
(Toruń/Poland)
Azja i Youtube. Japonia widziana
okiem Krzysztofa Gonciarza
253.
mgr Maciej Gruchot
(Warszawa/Poland)
Prawno-podatkowe wyzwania dla
funkcjonowania Nowego Jedwabnego
Szlaku na przykładzie podatku VAT
254.
mgr Patrycja Rutkowska
(Toruń/Poland)
 
255.
mgr Wiktoria Trybuł
(Warszawa/Poland)
Specyfika upadku państwa w regionie
Dalekiego Wschodu
256.
dr Anna Kireeva
(Moscow/Russia)
21st Century Maritime Silk Road:
Achievements, Problems and
Responses of East Asian and South
Asian States
257.
mgr Grzegorz Nizioł
(Lublin/Poland)
Istota i specyfika hydropolitycznego
kompleksu bezpieczeństwa w Azji
Centralnej
258.
mgr Agnieszka Kandzia-Poździał
(Katowice/Poland)
Australia-Chiny: projekt nowego
Jedwabnego Szlaku
259.
mgr Judyta Latymowicz
(Warszawa/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
260.
mgr Marcel Błoch
(Wrocław/Poland)
Międzypaństwowe i transgraniczne
wyzwania dla ochrony środowiska
naturalnego na przykładzie Singapuru
261.
mgr Agnieszka Zakościelna
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
262.
dr Xinran Zhang
(Macau)
The role media plays in cambating
corruption in China
263.
prof. dr hab. Tadeusz Bodio
(Warszawa/Poland)
Unia Europejska - Azja Centralna
264.
mgr Elżbieta Aurelia Stępa
(Poznań/Poland)
Problem bezpieczeństwa
wewnętrznego państw azjatyckich
(wybrane przykłady)
265.
mgr Quang Phùng Thanh
(Hanoi/Vietnam)
Official development assistant for
middle-income countries: the case
of Vietnam
266.
Hoai Tran Thi Thu
(Hanoi/Vietnam)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
267.
dr Bartłomiej Toszek
(Szczecin/Poland)
Status prawno-polityczny
brytyjskiego Obszaru Suwerennych
Baz na Cyprze. Stan obecny i
perspektywy zmian
268.
mgr Anna Kubielas
(Kraków/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
269.
Li Pengyi
(Beijing/China)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
270.
Fan Xiaohong
(Beijing/China)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
271.
An Yuguang
(Beijing/China)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
272.
Shao Lei
(Beijing/China)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
273.
dr Li Yinan
(Beijing/China)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
274.
Karolina Kotulewicz-Wisińska
(Kraków/Poland)
Stosunki bilateralne ChRL i Republiki
Mołdawii
275.
mgr Maria Depta
(Łódź/Poland)
Recepcja prawa jako sposób
tworzenia prawa w Japonii
276.
dr Stanisław A. Wargacki
(Pieniężno/Poland)
Religia popularna w Chinach jako
przejaw ożywienia religijnego
277.
dr Agnieszka Staszczyk
(Kraków/Poland)
Sztuka i medycyna - bóstwa związane
z ochroną potomstwa w rzeźbie Indii
północnych
278.
mgr Sylwia Serwońska
(Szczecin/Poland)
Bezpieczeństwo polskich portów
morskich z uwzględnieniem
transportu intermodalnego
279.
dr Łukasz Zamęcki
(Warszawa/Poland)
From Umbrella Movement to Localist
and Nativist Parties. Contention
Politics in Hong Kong from the point
of view of Resource Mobilization
Theory
280.
mgr Luiza Kliczkowska
(Gdańsk/Poland)
O współczesnej recepcji zasad
i wartości kodeksu Bushidō
281.
mgr Krystyna Kamińska
(Wrocław/Poland)
Dżibuti - chiński przyczółek w Rogu
Afryki
282.
mgr Tomasz Okraska
(Katowice/Poland)
Wybrane czynniki rywalizacji
między Chińską Republiką Ludową
a Republiką Indii
283.
dr hab. Mirosław Sobecki
(Białystok/Poland)
Komunikacja międzykulturowa
w perspektywie edukacyjnej
284.
mgr Renata Wydmańska
(Kraków/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion
285.
dr Shiladitya Chakraborty
(Kalyani/India)
Engendering the Right to Education
in India: A Legal Perspective
286.
mgr Sylwia Szyc
(Lublin/Poland)
„Dzieci bohaterskiej Korei”.
Północnokoreańskie sieroty wojenne
w Polsce w latach 1951-1959
287.
mgr Magdalena Łągiewska
(Gdańsk/Poland)
Charakterystyka chińskiego prawa
cywilnego
288.
mgr Dominik Wróblewski
(Łódź/Poland)
Szamanizm koreański, jako religia
harmonii i kultury duchowej
Koreańczyków
289.
dr hab. Adam Szymański
(Warszawa/Poland)
Wolne, ale nieuczciwe. Wybory
w Turcji i ich wpływ na reżim
polityczny
290.
mgr Agnieszka Kociemba
(Szczecin/Poland)
Gwałt jako okrutna broń wojenna
291.
Michał Dahl
(Toruń/Poland)
Wietnamczycy w Polsce - aspekty
społeczne i kulturowe
292.
dr Joanna Piechowiak-Lamparska
(Toruń/Poland)
Racja stanu państw Kaukazu
Południowego.
Czy istnieje wspólny mianownik?
293.
dr hab. Piotr Załęski
(Warszawa/Poland)
Obrazy Azji Środkowej w reportażu
Ryszarda Kapuścińskiego
294.
dr Izabela
Borucińska-Dereszkiewicz
(Szczecin/Poland)
Efektywność instytucjonalna Armenii
w okresie Partnerstwa Wschodniego
295.
mgr Katarzyna Matuszczyk-Lu
(Wrocław/Poland)
Białe złoto Chin - porcelana jako
„nowe” medium chińskiej sztuki
współczesnej
296.
dr Izabela
Borucińska-Dereszkiewicz
(Gdańsk/Poland)
Efektywność instytucjonalna Armenii
w okresie Partnerstwa Wschodniego
297.
mgr Paweł Luzak
(Poznań/Poland)
Specyfika regionalnych aliansów
ChRL w Azji Południowo-Wschodniej
298.
mgr Kornel Bielawski
(Gdańsk/Poland)
Podziały społeczne na tle wyborów na
gubernatora Dżakarty
299.
prof. dr hab. Sabina Grabińska
(Wrocław/Poland)
Tao wojny - tradycja i współczesność
300.
dr Zbigniew Kuźniar
(Wrocław/Poland)
Tao wojny - tradycja i współczesność
301.
mgr Katarzyna Sopolińska
(Toruń/Poland)
Image of the Indian-Pakistani conflict
in Indian cinema (selected examples)
302.
prof. zw. dr hab. Grzegorz
Piwnicki
(Gdańsk/Poland)
Położenie ludności polskiej
na Zakaukaziu na przełomie
XIX i XX wieku
303.
mgr Karolina Chojnacka
(Toruń/Poland)
udział w dyskusji/participate in the
discussion