Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
English
Aktualizacja: 6 maja 2016 r.
Licznik odwiedzin: 11976
Flag Counter
I Kongres
Historia Konferencji
ZAPROSZENIE NA III MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
III MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
II Kongres
III  MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Toruń, 18-20 V 2016
Zaproszenie do udziału w Kongresie

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do III
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Chcemy, aby stał się on największym
wydarzeniem naukowym w Europie poświęconym szeroko rozumianej
problematyce azjatyckiej. Planujemy, że weźmie w nim udział ponad 400 osób.
Merytoryczna część Kongresu obędzie się w dniach 19-20 maja 2016 roku,
natomiast cykl imprez towarzyszących rozpocznie się w dniu poprzedzającym
Kongres, czyli 18 maja. Kontynuując wieloletnią tradycję konferencji naukowych
skupiających badaczy zajmujących się współczesną Azją, pragniemy zachęcić do
udziału w żywej i interdyscyplinarnej dyskusji. Do najważniejszych zagadnień
omawianych na Kongresie należą:

- Porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich;
- Stosunki USA z państwami azjatyckimi w XXI wieku;
- Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi;
- Mocarstwowość państw Azji i Pacyfiku;
- Rozwój ekonomiczny Azji;
- Międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich;
- Polityka gospodarcza w krajach azjatyckich;
- Współpraca gospodarcza Azji i Europy;
- Ekspansja państw azjatyckich na rynku globalnym;
- Dyplomacja azjatycka;
- Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich;
- Administracja i samorząd terytorialny w państwach Azji;
- Systemy medialne w państwach Azji;
- Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej;
- System wartości w państwach azjatyckich - tradycja, nowoczesność;
- Tradycja i współczesność w Azji;
- Problemy społeczne w Azji;
- Religie w Azji;
- Polityka historyczna;
- Systemy konstytucyjne państw azjatyckich;
- Kultura i edukacja;
- Architektura bezpieczeństwa;
- Systemy polityczne;
- Systemy partyjne;
- Przywództwo polityczne w państwach azjatyckich.


Uwaga!
1. Organizatorzy przewidują możliwość wygłaszania referatów w języku polskim,
rosyjskim lub angielskim.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, usunięcia lub dodania
nowych tematów w zależności od charakteru napływających zgłoszeń.
Dla firm:
1. Biznesmenów zapraszamy przede wszystkim do udziału w merytorycznej części
Kongresu, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów.
Przedstawicieli firm zainteresowanych rozstawieniem stoiska promocyjnego
podczas Kongresu prosimy o indywidualny kontakt z organizatorami w celu
ustalenia warunków współpracy.
2. Planujemy zorganizowanie od czterech do ośmiu paneli biznesowych z udziałem
teoretyków i praktyków biznesu zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Zmieniająca się rola Azji we współczesnym świecie